Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dzienny opiekun
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna Drukuj Email
czwartek, 12 grudnia 2019 09:25

Knurów, 12 grudnia 2019 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna


Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz. 688 t.j. ze zm.) Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, działając w imieniu Prezydenta Miasta Knurów, ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 432/MCE/2019 Prezydenta Miasta Knurów
z 14 listopada 2019 r., którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Knurów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j. ze zm.).

 

Termin składania ofert upłynął 10 grudnia o godzinie 13:30. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

W związku z powyższym ogłoszony konkurs został nierozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.

 

Na realizację zadania w roku 2020 Gmina Knurów przeznaczyła 46 000,00 zł.

 

Dyrektor
(-) Anna Misiura

 
Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna w 2020 roku Drukuj Email
piątek, 15 listopada 2019 10:39

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2020 zadania publicznego pod nazwą:

„Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna”.

 

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów nr 432/MCE/2019 z dnia 14.11.2019 roku oraz w załączniku do Zarządzenia – Ogłoszenie o konkursie.


Do pobrania:


1. Ogłoszenie o konkursie
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów 2019
3. Załącznik nr 1 oferta do konkursu
4. Załącznik nr 2 oświadczenia
5. Załącznik nr 3 projekt umowy
6. Załącznik nr 4 klauzula informacyjna
 
Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna w 2019 roku Drukuj Email
piątek, 16 listopada 2018 10:52

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą:

„Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna”.

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów nr 427/MCE/2018 z dnia 9.11.2018 roku oraz w załączniku do Zarządzenia.

Do pobrania:

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów 2019
2. Załącznik nr 1 oferta do konkursu
3. Załącznik nr 2 oświadczenia
4. Załącznik nr 3 projekt umowy
5. Załącznik nr 4 klauzula informacyjna
 
Dzienny Opiekun Drukuj Email
wtorek, 27 marca 2018 10:00

 


Wykaz dziennych opiekunów

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani objęciem opieką ich dzieci przez dziennego opiekuna proszeni są o kontakt z Agnieszką Biernat - pracownikiem Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, pokój nr 315. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235 27 02.

 
Maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna Drukuj Email
poniedziałek, 09 stycznia 2017 08:43

UCHWAŁA NR XXIX/394/17 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)