Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacje i wytyczne
Informacje i wytyczne Drukuj Email
wtorek, 05 czerwca 2018 12:301. Pismo PK-F/MA/3340/01/2018 w sprawie organizacji współpracy między placówkami oświatowymi gminy Knurów, Miejskim Żłobkiem a MCE w zakresie spraw finansowo-księgowych.
2. Pismo PK-F/WD/3340/02/2018 w sprawie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
3. Pismo PK-F/WD/3340/03/2018 w sprawie postępowania ze zniszczonymi oraz nieaktualnymi podręcznikami szkolnymi znajdującymi się w bibliotekach szkolnych.
4. Pismo PK-F/WD/3340/04/2018 w sprawie wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podst. art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
5. Pismo PK-F/WD/3340/05/2018 w sprawie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego
6. Pismo PK-F/WD/3340/06/2018 w sprawie mechanizmu podzielonej płatności


 
Organizacja przełomu roku budżetowego 2017/2018 Drukuj Email
wtorek, 05 grudnia 2017 10:19

PK-F/WD/054/28/2017

Knurów, 30 listopada 2017 r.

 

Dyrektorzy szkół podstawowych, przedszkoli, ZS-P, MOPP, Miejskiego Żłobka, pracownicy MCE w Knurowie


Szanowni Państwo, w związku ze wzmożoną intensywnością prac w MCE związanych między innymi z rozliczeniami dotacji przyznanych w 2017 roku (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna Tablica, Dotacja Podręcznikowa, Wyposażenie Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej, Zielone Pracownie, Dotacja przedszkolna, MALUCH+, dofinansowania ze środków UE) oraz innych zadań przyporządkowanych końcówce roku, informuję że terminy wskazane w piśmie nie podlegają przesunięciom.
W załączeniu przesyłam skan pisma dotyczący organizacji przełomu roku budżetowego 2017/2018.

 

Dotyczy: organizacji przełomu roku budżetowego 2017/2018.

W związku ze zbliżającym się końcem roku, a także początkiem roku budżetowego 2018, podaję terminy rozliczeń między placówkami oświatowymi a MCE.


Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wyszczególnienie

5.12.2017

wtorek

15:30

przedłożenie dokumentów dot. naliczenia płac za m-c XII (premie, g.nadliczbowe, dod. motywacyjne, harmonogramy pracy stróży, inne dokumenty do naliczania wynagrodzeń (L-4 proszę przynosić na bieżąco)

8.12.2017

piątek

13:30

decyzje i wnioski o wprowadzenie ewentualnych zmian w planie finansowym na 2017 rok

15.12.2017

piątek

n/d

wypłata świadczeń z ZFŚS oraz MPKZP

20.12.2017

czwartek

15:30

ostateczne przedłożenie do zapłaty faktur, rachunków i innych dowodów księgowych

22.12.2017

piątek

n/d

wypłata świadczeń z ZFŚS

27.12.2017

środa

n/d

wypłata wynagrodzeń pracowników (przelewy, czek)

02.01.2018

wtorek

n/d

wypłata wynagrodzeń pracowników (umowa o pracę)

04.01.2018

czwartek

n/d

wypłata wynagrodzeń pracowników (umowa zlecenie za 2017 rok, umowa o dzieło za 2017 rok)

05.01.2018

piątek

13:30

rozliczenie pobranych druków ścisłego zarachowania oraz zwrot druków niewykorzystanych

05.01.2018

piątek

13:30

dostarczenie dokumentów potwierdzających zwiększenia lub zmniejszenia ilości i wartości mienia placówek (LT, OT, PT, protokoły zniszczenia, zużycia, likwidacji, przyjęcia na stan mienia, przekwalifikowania)

 

UWAGA!

Powyższa informacja będzie dostępna na stronie internetowej MCE. Jednocześnie proszę
o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym stronom w Państwa placówkach.

Sprawę prowadzi: Witold Dumała (tel. 32 235 27 10)

Dokument PDF

 
Przydział placówek do obsługi w pionie PK-F od 2 października 2017 r. Drukuj Email

Placówka

Rodzaj obsługi

księgowo - finansowa, sprawozdawczość, mienie

płacowa

zastępstwa

MCE

Natalia Krawieczek

Justyna Nowak

Układ zastępstw będzie każdorazowo ustalany indywidualnie
a informacja o zastępstwach będzie podawana drogą mejlową

MSP1

Katarzyna Wesoła

Iwona Łakomy

MSP2

Bożena Szóstak

Ewa Sacha

MSP4

Bożena Szóstak

Alicja Janicka

MSP6

Marzena Alczyńska

Anna Much-Marcol

MSP7

Katarzyna Niewidok

Ewa Sacha

MSP9

Marzena Alczyńska

Alicja Janicka

MP2

Katarzyna Niewidok

Ewa Sacha

MP3

Katarzyna Niewidok

Ewa Sacha

MP7

Bożena Szóstak

Iwona Łakomy

MP12

Marzena Alczyńska

Anna Much-Marcol

MP13

Katarzyna Wesoła

Anna Much-Marcol

ZSP

Katarzyna Wesoła

Ewa Sacha

MOPP

Natalia Krawieczek

Iwona Łakomy

Natalia Krawieczek

Anna Much-Marcol

MPKZP

Iwona Łakomy

ZFŚS

Alicja Janicka

Druki ścisłego zarachowania

Marzena Alczyńska

KASA

Justyna Skolasińska-Truchlewska

MIENIE MCE

Bożena Szóstak


 

Układ zastępstw może się zmienić w zależności od organizacji pracy podczas nieobecności poszczególnych pracowników


 
“W LEGITYMACJI SZKOLNEJ MUSI BYĆ PESEL" Drukuj Email
czwartek, 11 czerwca 2015 06:50

 

Kilka miesięcy temu weszło w życie rozporządzenie (Dz.U. z 2015 r. poz. 23)., które wprowadza nowe wzory legitymacji szkolnych, jednak te, które są w użyciu, będą ważne aż do skończenia przez ucznia nauki w danej szkole, nie trzeba wymieniać ich pod koniec września.


Nie trzeba wymieniać legitymacji szkolnych. Wystarczy, aby na dotychczasowym dokumencie dyrektor szkoły dopisał numer PESEL ucznia i przybił pieczątkę. PESEL dopisuje się na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”. Te legitymacje, które są w użyciu, będą ważne aż do skończenia przez ucznia nauki w danej szkole, nie trzeba wymieniać ich pod koniec września. Uczniowie, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w kolejnych szkołach, dostaną legitymacje według nowych wzorów, w których już przewidziano wpisanie numeru PESEL.

Warto dodać, że ulgi w komunikacji publicznej w Polsce przysługują uczniom, którzy legitymują się dokumentem wystawionym przez polską placówkę. Ze zniżek uczniowskich nie skorzystają więc ani młodzi turyści zagraniczni, ani nawet polscy obywatele, którzy są uczniami szkół w Londynie lub w Dublinie. Wtedy warto się zainteresować ofertą przejazdów rodzinnych.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 
Odsetki ustawowe Drukuj Email
środa, 06 maja 2015 11:01

Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1858


ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie wysokości odsetek ustawowych


Na podstawie art. 359 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) zarządza się, co następuje:

§ 1.[Wysokość odsetek ustawowych] Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 8% w stosunku rocznym.

§ 2.[Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1434).

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

 

ODSETKI USTAWOWE


Okres obowiązywania (od)

w %

15 sierpnia 1992 r.

60

1 maja 1993 r.

54

15 grudnia 1995 r.

46

1 stycznia 1997 r.

35

15 kwietnia 1998 r.

33

1 lutego 1999 r.

24

15 maja 1999 r.

21

1 listopada 2000 r.

30

15 grudnia 2001 r.

20

25 lipca 2002 r.

16

1 lutego 2003 r.

13

25 września 2003 r.

12,25

10 stycznia 2005 r.

13,5

15 października 2005 r.

11,5

15 grudnia 2008 r.

13

23 grudnia 2014 r.

8

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2