Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacje i wytyczne Drukuj Email
wtorek, 05 czerwca 2018 12:301. Pismo PK-F/MA/3340/01/2018 w sprawie organizacji współpracy między placówkami oświatowymi gminy Knurów, Miejskim Żłobkiem a MCE w zakresie spraw finansowo-księgowych.
2. Pismo PK-F/WD/3340/02/2018 w sprawie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
3. Pismo PK-F/WD/3340/03/2018 w sprawie postępowania ze zniszczonymi oraz nieaktualnymi podręcznikami szkolnymi znajdującymi się w bibliotekach szkolnych.
4. Pismo PK-F/WD/3340/04/2018 w sprawie wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podst. art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
5. Pismo PK-F/WD/3340/05/2018 w sprawie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego
6. Pismo PK-F/WD/3340/06/2018 w sprawie mechanizmu podzielonej płatności