Odsetki ustawowe Drukuj
środa, 06 maja 2015 11:01

Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1858


ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie wysokości odsetek ustawowych


Na podstawie art. 359 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) zarządza się, co następuje:

§ 1.[Wysokość odsetek ustawowych] Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 8% w stosunku rocznym.

§ 2.[Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1434).

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

 

ODSETKI USTAWOWE


Okres obowiązywania (od)

w %

15 sierpnia 1992 r.

60

1 maja 1993 r.

54

15 grudnia 1995 r.

46

1 stycznia 1997 r.

35

15 kwietnia 1998 r.

33

1 lutego 1999 r.

24

15 maja 1999 r.

21

1 listopada 2000 r.

30

15 grudnia 2001 r.

20

25 lipca 2002 r.

16

1 lutego 2003 r.

13

25 września 2003 r.

12,25

10 stycznia 2005 r.

13,5

15 października 2005 r.

11,5

15 grudnia 2008 r.

13

23 grudnia 2014 r.

8