“W LEGITYMACJI SZKOLNEJ MUSI BYĆ PESEL" Drukuj
czwartek, 11 czerwca 2015 06:50

 

Kilka miesięcy temu weszło w życie rozporządzenie (Dz.U. z 2015 r. poz. 23)., które wprowadza nowe wzory legitymacji szkolnych, jednak te, które są w użyciu, będą ważne aż do skończenia przez ucznia nauki w danej szkole, nie trzeba wymieniać ich pod koniec września.


Nie trzeba wymieniać legitymacji szkolnych. Wystarczy, aby na dotychczasowym dokumencie dyrektor szkoły dopisał numer PESEL ucznia i przybił pieczątkę. PESEL dopisuje się na drugiej stronie legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”. Te legitymacje, które są w użyciu, będą ważne aż do skończenia przez ucznia nauki w danej szkole, nie trzeba wymieniać ich pod koniec września. Uczniowie, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w kolejnych szkołach, dostaną legitymacje według nowych wzorów, w których już przewidziano wpisanie numeru PESEL.

Warto dodać, że ulgi w komunikacji publicznej w Polsce przysługują uczniom, którzy legitymują się dokumentem wystawionym przez polską placówkę. Ze zniżek uczniowskich nie skorzystają więc ani młodzi turyści zagraniczni, ani nawet polscy obywatele, którzy są uczniami szkół w Londynie lub w Dublinie. Wtedy warto się zainteresować ofertą przejazdów rodzinnych.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna