Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Zbiór uchwał Drukuj Email


Wybrane Uchwały Rady Miasta Knurów:


UCHWAŁA nr VI/81/11 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu obniżenia, oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów.


UCHWAŁA NR XXI/311/12 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Knurów oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru zajęć, nauczyciela prowadzącego przedmioty w różnym wymiarze godzin

 

UCHWAŁA NR VII/93/2019 RADY MIASTA KNURÓW  z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

 

Pomoc zdrowotna:


UCHWAŁA nr VI/73/2007 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom, emerytom i rencistom miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, korzystającym z opieki zdrowotnej w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenie warunków i sposobu ich przyznawania


UCHWAŁA nr XLVII/720/10 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/73/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom, emerytom i rencistom miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, korzystającym z opieki zdrowotnej w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenie warunków i sposobu ich przyznawania

 

Zarządzenie nr 74/MZJOś/12 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 21.03.2012 r. w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
Przydatne linki:


www.men.gov.pl – Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.kuratorium.katowice.pl – Kuratorium Oświaty w Katowicach

www.oke.jaworzno.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

www.ore.edu.pl – Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.efs.silesia-region.pl – Europejski Fundusz Społeczny – 2007–2013 Województwo Śląskie

www.rcl.gov.pl – strona Rządowego Centrum Legislacji – zawiera m.in. wersje elektroniczne Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

www.lex.pl – Polski Serwer Prawa