Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla HostingMiejskie Centrum Edukacji w Knurowie (MCE) jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie właściwym
dla spraw oświaty Gminy Knurów. Jednostka rozpoczęła działalność 1 stycznia 1991 r., zastępując funkcjonujący w tej przestrzeni od 1975 r. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Do 31 grudnia 2016 r. MCE funkcjonował pod nazwą Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, a po tym terminie rozpoczął funkcjonowanie już pod obecną nazwą, w związku z objęciem roli centrum usług wspólnych dla placówek oświatowych.

Najważniejszym celem MCE jest realizacja zadań powierzonych MCE w ramach wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Knurów zaliczanych do sektora finansów publicznych[1].

MCE realizuje:

1)    całość zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;

2)    całość obsługi finansowo-księgowej prowadzonych ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych;

3)    obsługę płacową w zakresie naliczania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń wynikających z umów o pracę i umów
cywilno-prawnych zawieranych przez jednostki obsługiwane;

4)    obsługę kadrową w zakresie prowadzenia spraw kadrowych dyrektorów jednostek obsługiwanych;

5)    obsługę administracyjno-organizacyjną w zakresie:

a)    obsługi prawnej jednostek obsługiwanych,

b)    archiwizacji dokumentów księgowo-płacowych jednostek obsługiwanych,

c)    całości spraw związanych z zapewnieniem w obsługiwanych jednostkach wykonania zadań służby bezpieczeństwa
i higieny pracy,

d)    przeglądów technicznych w obsługiwanych jednostkach w zakresie:

-      przeglądów i konserwacji dźwigów,

-      przeglądów instalacji gazowej,

-      przeglądów kominiarskich,

-      przeglądów stanu budynków,

-      przeglądów i konserwacji gaśnic oraz hydrantów,

-      kontroli technicznej placów zabaw,

-      przeglądów instalacji elektrycznej,

-      przeglądów systemów alarmowych,

-      przeglądów wentylacji mechanicznej,

-      deratyzacji.

e)    obsługę informatyczną

Jednostką kieruje dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności MCE i działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.


MCE kierowali:

- Krystyna Szumilas od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 1998 r.

- Urszula Antończyk od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 1999 r.

- Marek Wydra od 1 kwietnia 1999 r. do 31 marca do 2003 r.

- Zbigniew Światowiec od 1 kwietnia 2003 r. do 29 lutego 2008 r.

- Urszula Antończyk od 1 marca 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.

- Wojciech Świerkosz od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2015 r.

- Tomasz Lewicki (pełniący obowiązki dyrektora) od 1 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

- Anna Misiura od 1 września 2015 r.[1] wynikające z uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych zmienionej uchwałą nr XXVI/349/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016 r., uchwałą nr XLIII/585/17 z dnia 20 grudnia 2017 r., uchwałą nr X/140/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r., uchwałą nr XVII/215/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. oraz uchwałą nr XXV/313/2020 z dnia 20 maja 2020 r.