Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Projekty EU
ZDALNA SZKOŁA+ w Gminie Knurów Drukuj Email
czwartek, 18 czerwca 2020 11:22

 
ZDALNA SZKOŁA w Gminie Knurów Drukuj Email
czwartek, 21 maja 2020 12:37

 
KOLOROWE PRZEDSZKOLE - DZIECKO W SWOIM ŻYWIOLE! Drukuj Email
poniedziałek, 04 maja 2020 08:08

 

R E K R U T A C J A

 

 

Biuro projektu zaprasza chętnych nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie do przystąpienia do projektu pn. Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

W ramach projektu nauczyciele przejdą szkolenie z zakresu gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, muzykoterapii, bajkoterapii oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, aby w kolejnym etapie projektu móc prowadzić dla dzieci zajęcia dodatkowe.

 

 

Rekrutacja potrwa od 22 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

 

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.


1 Regulamin rekrutacji

2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3 Wzór rekomendacji dyrektora szkoły

4 Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych

5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

6 Harmonogram zajęć

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 
Projekt pn. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Drukuj Email
środa, 22 marca 2017 07:39

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczęły realizację projektu pn. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania: 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.


Głównym celem projektu jest zamontowanie w dwóch miejskich krytych pływalniach, działających na terenie gminy, nowoczesnych ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną z energii słonecznej oraz zamontowanie powietrznej pompy ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, która dzięki współpracy z istniejącym kotłem olejowym przyczyni się do produkcji energii cieplnej.


W wyniku zastosowania OZE (odnawialnych źródeł energii) w znacznym stopniu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną ze źródeł tradycyjnych, dojdzie do obniżenia kosztów utrzymania budynków, podniesie się natomiast jakość i innowacyjność rozwiązań technologicznych w ww. obiektach edukacyjnych i sportowych.


 

Wartość projektu:
3 400 000,00 zł

Dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:
2 890 000,00 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
510 000,00 zł

Realizacja projektu przypada w okresie: od 2016.03.03 do 2019.06.28