Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-1 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 130
2 „Zakup mebli do szatni w MSP7” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 110
3 „Zakup mebli do szatni w MSP7” – wybór najkorzystniejszej oferty 132
4 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 1 w Knurowie - wybór oferty najkorzystniejszej 171
5 Zakup mebli do szatni w MSP7 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 191
6 Zakup mebli do szatni w MSP7 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 167
7 Zakup mebli do szatni w MSP7 - zmiana nr 1 SIWZ 149
8 Zakup mebli do szatni w MSP7 – odpowiedzi na pytania z 28.07.2020 r. (cz. 2) 149
9 Zakup mebli do szatni w MSP7 – odpowiedź na pytanie z 28.07.2020 r. (cz. 1) 130
10 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 1 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 145
11 Zakup mebli do szatni w MSP7 294
12 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-1 w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 227
13 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” - WYPOSAŻENIE - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 191
14 Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola - WYPOSAŻENIE - wybór najkorzystniejszych ofert 217
15 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – informacja z otwarcia ofert 365
16 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – informacja o transmisji online otwarcia ofert 277
17 “Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 375
18 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – odpowiedź na pytanie z 20.05.2020 r. 169
19 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” - WYPOSAŻENIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 667
20 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”– wybór najkorzystniejszej oferty w części I przedmiotowego postępowania 374
21 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”– wybór najkorzystniejszej oferty w części II przedmiotowego postępowania 354
22 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”– informacja z otwarcia ofert. 469
23 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole” – informacja o transmisji online otwarcia ofert 410
24 “Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 686
25 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 357
26 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 379
27 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 348
28 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 326
29 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 294
30 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie 227
31 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 207
32 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na zadania: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”–Pakiet 3 Pieczywo 225
33 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU/UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 262
34 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – wybór najkorzystniejszej oferty 294
35 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 296
36 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 269
37 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 251
38 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 12 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 248
39 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 7 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 253
40 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 255
41 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert - PT-I/DW/71/20/2019 243
42 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 329
43 Zmiana Nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/20/2019 - Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 254
44 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Drugie postępowanie 558
45 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – informacja o unieważnieniu postępowania 534
46 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 293
47 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 555
48 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 443
49 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 365
50 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 295
51 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 307
52 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 7 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 279
53 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 316
54 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 246
55 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 259
56 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 405
57 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 426
58 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 391
59 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 413
60 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 330
61 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 374
62 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 389
63 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 577
64 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177520-N-2019 437
65 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 381
66 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 371
67 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 403
68 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 429
69 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 397
70 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 1010
71 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 871
72 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 1233
73 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 909
74 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 826
75 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 765
76 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 833
77 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 936
78 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 767
79 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 755
80 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 3 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 714
81 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 653
82 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 9. 752
83 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 12 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 705
84 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8 705
85 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 806
86 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 7 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej. 686
87 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 767
88 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 1148
89 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 853
90 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 817
91 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 907
92 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 744
93 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie”.– informacja z otwarcia ofert. 774
94 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-2 w Knurowie”.– informacja z otwarcia ofert. 757
95 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 29.10.2018 r. 916
96 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 29.10.2018 r. 868
97 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 636201-N-2018 802
98 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637681-N-2018 906
99 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637533-N-2018 717
100 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637410-N-2018 706