Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Komunikat dla rodziców w sprawie strajku Drukuj
poniedziałek, 15 kwietnia 2019 13:56

 

Komunikat dla rodziców w sprawie strajku


Szanowni Państwo,

informuję, że we wszystkich miejskich placówkach oświatowych ciągle trwa strajk. Akcja strajkowa ma charakter ogólnopolski i bezterminowy, a moment jej zakończenia w dużej mierze uzależniony jest od porozumienia stron konfliktu na szczeblu krajowym.


Przypominam, że jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętego wysiłku organizacyjnego, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.


W związku z powyższym, 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) zajęcia będą zawieszone w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.


Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla dzieci w pozostałych miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych placówek. Niezbędnych informacji w tym zakresie udziela również dyrektor placówki.

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
Komunikat dla rodziców w sprawie strajku oraz organizacji egzaminów ośmioklasisty Drukuj
piątek, 12 kwietnia 2019 12:03


Komunikat dla rodziców w sprawie strajku oraz organizacji egzaminów ośmioklasisty


Szanowni Państwo,

informuję, że 15 kwietnia 2019 r. we wszystkich miejskich szkołach podstawowych rozpoczną się egzaminy ośmioklasisty. Dyrektorom placówek udało się skompletować zespoły nadzorujące oraz stworzyć warunki do prawidłowego przebiegu egzaminu. Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla pozostałych uczniów w dniach egzaminu proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych szkół.


Jednocześnie informuję, że we wszystkich miejskich placówkach oświatowych ciągle trwa strajk. Akcja strajkowa ma charakter ogólnopolski i bezterminowy, a moment jej zakończenia w dużej mierze uzależniony jest od porozumienia stron konfliktu na szczeblu krajowym.


Przypominam, że jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętego wysiłku organizacyjnego, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.


W związku z powyższym, 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia będą zawieszone w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.


Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla dzieci w pozostałych miejskich przedszkolach proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych placówek. Niezbędnych informacji w tym zakresie udziela również dyrektor przedszkola.


(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI – UZUPEŁNIENIE Drukuj
piątek, 12 kwietnia 2019 11:58

 

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI – UZUPEŁNIENIE


Organizacje pozarządowe działające na terenie Knurowa przygotowały na okres od 15 do 17 kwietnia 2019 r. ofertę zajęć dla dzieci w związku z trwającą w placówkach oświatowych akcją strajkową:

 

1) Świetlica Środowiskowa im. bł. E. Bojanowskiego (ul. ks. A. Koziełka 31 w Knurowie): w godz. od 7.30 do 17.00 – zajęcia dla grupy do 30 dzieci w wieku od 6- 16 roku życia;

 

2) Polski Czerwony Krzyż w Knurowie: w poniedziałek (15.04.2019 r.) w godz. od 8.00 do 12.00 zajęcia w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie dla dzieci w wieku 7 – 10 lat z zakresu profilaktyki dbałości o stan jamy ustnej oraz zajęcia plastyczne,

we wtorek i w środę (16-17.04.2019 r.) w godz. od 12.00 do 14.00 –  zajęcia świetlicowe dla grupy do 10 dzieci w siedzibie PCK w Knurowie (ul. Wilsona 10) lub w Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie (zalecane);

 

3) Drużyna Harcerska w Knurowie w poniedziałek (15.04.2019 r.) i w środę (17.04.2019 r.) w godz. od 13.00 – 15.00 zajęcia harcerskie dla grupy do 25 dzieci od 3 do 6 klasy szkoły podstawowej w salce św. Józefa na terenie Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Zalecane posiadanie ciepłej odzieży z uwagi na ewentualność prowadzenia części zajęć na dworze.

 
Komunikat dla rodziców – strajk dalej trwa Drukuj
czwartek, 11 kwietnia 2019 13:17

 

Komunikat dla rodziców – strajk dalej trwa


Szanowni Państwo,

we wszystkich miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w Knurowie ciągle trwa strajk. W szkołach z oddziałami gimnazjalnymi odbywa się egzamin gimnazjalny, jednocześnie dyrektorzy przygotowują się organizacyjnie do rozpoczynającego się w poniedziałek egzaminu ośmioklasisty.


Przypominam, że akcja strajkowa nauczycieli prowadzona w poszczególnych placówkach oświatowych nie oznacza automatycznie zawieszenia zajęć w przedszkolu/szkole. Strajk najczęściej uniemożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych, jednak dyrektorzy, jeśli tylko mają taką możliwość, starają się zapewnić najbardziej potrzebującym dzieciom opiekę. Każdego dnia dokonują rozeznania ilu nauczycieli bierze czynny udział w strajku, a ilu zgłasza swoją gotowość do pracy. Jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętych starań, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.


W związku z powyższym, dyrektorzy zawiesili zajęcia w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek) w:

1) Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie;

2) Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.


Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla dzieci w pozostałych miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych placówek. Niezbędnych informacji w tym zakresie udziela również dyrektor przedszkola/szkoły.

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
Komunikat dla rodziców w sprawie strajku Drukuj
środa, 10 kwietnia 2019 15:33

 

Komunikat dla rodziców w sprawie strajku


Szanowni Państwo,

akcja strajkowa nauczycieli prowadzona w poszczególnych placówkach oświatowych nie oznacza automatycznie zawieszenia zajęć w przedszkolu/szkole. Strajk najczęściej uniemożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych, jednak dyrektorzy, jeśli tylko mają taką możliwość, starają się zapewnić najbardziej potrzebującym dzieciom opiekę.


Przypominam, że jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętego wysiłku organizacyjnego, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.


W związku z powyższym, dyrektorzy zawiesili zajęcia w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) w:

1) Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie;

2) Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.


Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla dzieci w pozostałych miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych placówek. Niezbędnych informacji w tym zakresie udziela również dyrektor przedszkola/szkoły.

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
Komunikat dla rodziców w sprawie strajku oraz organizacji egzaminów gimnazjalnych Drukuj
wtorek, 09 kwietnia 2019 13:46

 

Komunikat dla rodziców w sprawie strajku oraz organizacji egzaminów gimnazjalnych


Szanowni Państwo,

informuję, że 10 kwietnia 2019 r. we wszystkich miejskich szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi rozpoczną się egzaminy gimnazjalne. Dyrektorom placówek udało się skompletować zespoły nadzorujące oraz stworzyć warunki do prawidłowego przebiegu egzaminu. Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla pozostałych uczniów w dniach egzaminu proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych szkół.


Jednocześnie przypominam, że jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętego wysiłku organizacyjnego, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.


W związku z powyższym, 10 kwietnia 2019 r. (środa) zajęcia będą zawieszone w:

1) Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie;

2) Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.


(-) Anna Misiura
Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
Zajęcia dla dzieci w trakcie strajku Drukuj
wtorek, 09 kwietnia 2019 13:42

 

Zajęcia dla dzieci w trakcie strajku – oferta uzupełniająca


Na czas strajku, na prośbę Prezydenta Miasta Knurów, została przygotowana oferta uzupełniająca, która od 10 kwietnia 2019 r. pomoże dyrektorom knurowskich placówek oświatowych oraz rodzicom zaopiekować się dziećmi:

 

CENTRUM KULTURY W KNUROWIE

 

Dom Kultury Knurów, ul. Górnicza 1, tel. tel. 032/ 332 63 84 od 10 do 12 kwietnia 2019 r. w godzinach od godz.9.00 do 12.00 organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci w wieku 7-10 lat /kl. 0-III/. Maksymalna  liczba dzieci: 25. W ramach zajęć przewidziane jest wspólne czytanie książek, tworzenie origami, nauka piosenek, zajęcia plastyczne itp. Dzieci mogę przynieść ze sobą maskotki lub inne zabawki.

Kino Scena Kultura, ul. Niepodległości 26, tel. 032/ 332 63 81 w dniach 10 i 12 kwietnia 2019 r. w ramach alternatywnych zajęć edukacyjnych dla dzieci KinoSzkoła – Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej organizuje zajęcia:

10 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 – grupa wiekowa 7 – 9 lat

Temat spotkania: Czym jest agresja? Jak rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy? Po prelekcji zostanie wyświetlony film „NIEDOPARKI”.

12 kwietnia 2019 r.,

godz. 9.00 – grupa wiekowa 4 – 6 lat

KinoPrzedszkole, temat spotkania: jak dbać o zwierzęta? W trakcie spotkania zostaną wyświetlone dla dzieci trzy animacje: „Basia i upał w zoo”, „Z wizytą u Cioci”, „Dlaczego wędrując lasem warto pomyśleć czasem?”

godz. 9.00 – grupa wiekowa 7 – 12 lat

Temat spotkania: R jak reżyseria. Tajniki warsztatu pracy reżysera filmowego.
Po prelekcji wyświetlony zostanie film „Zając max ratuje święta”.

Bilet pojedynczy na każde z w/w spotkać kosztuje 8 zł – zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie, al. Lipowa 12, tel. 032/ 332-63-90

 

od 10 kwietnia 2019 r. (do odwołania) zaprasza w godz. od 10.00 do 15.00 dzieci w wieku 8 – 12 lat oraz młodsze wraz z opiekunami i oferuje: 8 stanowisk komputerowych, kącik malucha - różnorodne zabawki dla najmłodszych, czytelnię prasy dla dzieci i młodzieży - możliwość czytania na miejscu lub wypożyczenia, książki dla dzieci i młodzieży – możliwość wypożyczenia na zewnątrz lub czytanie na miejscu, kolorowanki dla najmłodszych.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE, tel. 032/ 335-50-00, w Ośrodku Wsparcia w Knurowie, ul. 1-ego Maja 45,

 

od 10 kwietnia 2019 r. (do odwołania) organizuje w godz. od 8.00 do 15.00 zajęcia opiekuńcze dla dzieci w wieku od 4-7 lat. Maksymalna liczba dzieci: 20. W ramach zajęć prowadzone będą bezpłatne gry, zabawy, zajęcia czytelnicze itp. przez pracowników MOPS  posiadających wykształcenie pedagogiczne. Przewidziane są napoje typu kompot, herbata bez ograniczeń. Dziecko powinien przyprowadzić rodzic i podpisać stosowną zgodę na sprawowanie opieki nad nim.

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KNUROWIE

 

od 10 kwietnia 2019 r. (do odwołania) organizuje w godz. od 10.00 do 15.00 na terenie hali sportowej przy ul. Górniczej 2 zajęcia sportowe dla dzieci. Wstęp na zajęcia prowadzone w blokach przez instruktorów sportu kosztuje jedynie 1 zł za każdy blok. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7–16 lat i potrwają do wtorku 16 kwietnia lub do odwołania strajku nauczycieli. W programie: piłka nożna, siatkówka, unihokej, tenis stołowy, gry
i zabawy.

Harmonogram bloków zajęć: 8.00 - 10.00, 10.30 - 12.30, 13.00 – 15.00.

 

Uwaga: przed przystąpieniem dziecka do zajęć odbywających się na hali sportowej rodzic/opiekun powinien przyprowadzić dziecko i podpisać zgodę na uczestnictwo w zajęciach sportowych – wzór znajduje się w Kasie MOSiR.

 

Od 10 kwietnia 2019 r. (do odwołania) w godz. od 6.00 do godz. 15.00 pływalnia kryta przy ul. Górniczej 2 tel. 32/ 332-63-63 i pływalnia kryta „aQuarelax” przy ul. Szpitalnej 23 tel. 32/ 338 19 20 będzie ogólnodostępna, a promocyjny bilet wstępu dla dzieci do lat 16 kosztować będzie jedynie 1 zł/60 min/1 jednostkę.

 
Komunikat dla rodziców w sprawie strajku Drukuj
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 14:05

 

Komunikat dla rodziców w sprawie strajku

Szanowni Państwo,

informuję, że do rozpoczętej dzisiaj ogólnopolskiej akcji strajkowej, przystąpiły wszystkie miejskie przedszkola i szkoły podstawowe w Knurowie. Strajk ma charakter bezterminowy i w jego okresie nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczne w szkołach.

Dyrektorzy na bieżąco monitorują sytuację w kierowanych przez siebie placówkach i dokładają wszelkich starań, aby w tej trudnej dla wszystkich sytuacji zapewnić dzieciom opiekę. Sytuacja w poszczególnych placówkach nie jest identyczna i może ulec zmianie w każdej chwili, dlatego proszę śledzić aktualne komunikaty pojawiające się w miejscach ogólnodostępnych, na stronach internetowych miejskich przedszkoli i szkół podstawowych bądź proszę kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem lub sekretariatem odpowiedniej placówki.

Priorytetem dla dyrektorów miejskich szkół podstawowych jest zapewnienie prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego, który rozpoczyna się 10 kwietnia 2019 r. oraz egzaminu ośmioklasisty, który rozpocznie się 15 kwietnia br.

Jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętego wysiłku organizacyjnego, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.

9 kwietnia 2019 r. (wtorek) zajęcia będą zawieszone w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 20