Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna w 2019 roku Drukuj
piątek, 16 listopada 2018 10:52

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą:

„Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna”.

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów nr 427/MCE/2018 z dnia 9.11.2018 roku oraz w załączniku do Zarządzenia.

Do pobrania:

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów 2019
2. Załącznik nr 1 oferta do konkursu
3. Załącznik nr 2 oświadczenia
4. Załącznik nr 3 projekt umowy
5. Załącznik nr 4 klauzula informacyjna
 
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Knurowie Drukuj
środa, 17 października 2018 13:40

W piątek 12 października 2018 r. Miejskie Centrum Edukacji zorganizowało coroczną imprezę poświęconą zbliżającemu się świętu wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Nagrodzono placówki, które w ostatnim roku szkolnym osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne:

 1. Miejską Szkołę Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej potwierdzonych egzaminem gimnazjalnym
 2. Miejską Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie za osiągnięcie wysokich wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej potwierdzonych egzaminem gimnazjalnym

Wyróżnienia otrzymały:

 1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
 2. Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. F. Michalskiego w Knurowie za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
 3. Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.

 

Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymali:

Grażyna Misztalewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7,

Lidia Książek – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2,

Barbara Starek –dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Danuta Pluta – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Marzena Rudzewicz – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Violetta Mucha – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2, obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Teresa Niźnikiewicz – wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Bogusława Golańska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2,

Gabriela Cieślik – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 7,

Agnieszka Sikora – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Justyna Kwaśniok – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Marzena Urbaniak – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Dorota Stanek – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Joanna Jojko – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.


Podziękowania dla osób, które w ostatnim roku zaprzestały pracy w strukturach oświaty w naszym mieście.

Nauczyciele:

Krystyna Grzesik z Miejskiego Przedszkola nr 3,

Teresa Wilk z Miejskiego Przedszkola nr 3,

Maria Boroń z Miejskiego Przedszkola nr 12,

Maria Chudańska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Krzysztof Snitko z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Gabriela Palenga z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Joanna Śleboda z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Grażyna Wróblewska-Karkoszka z Miejskiego Przedszkola nr 7,

Barbara Kwaśny z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Danuta Łukomska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Kazimiera Kowalczyk z Miejskiego Przedszkola nr 7,

Lucyna Suchanek z Miejskiego Przedszkola nr 12,

Kazimiera Banaś z Miejskiego Przedszkola nr 13,

Urszula Mostowska z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Danuta Zarychta z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Wanda Mysłek z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Ewa Paleczna z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Bożena Targos z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Helena Pietraszek z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Wiesława Wieczorek z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Jolanta Hyrsz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Uroczystość uświetniły popisy artystyczne dzieci z Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie przygotowane pod kierunkiem pani Izabeli Kierchner, Żanety Szczepanek, Magdaleny Kazimierskiej, Doroty Grabarczyk i Anny Gleń.

 

 
Mapa żłobków i klubów dziecięcych Drukuj
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 10:31

Mapa żłobków i klubów dziecięcych


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, mapę żłobków

i klubów dziecięcych.

Jest to nowe narzędzie, służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3, do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie, oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu, pokazywane są również dane tej instytucji, w tym dane kontaktowe, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek bądź klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, a także liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.


Mapa żłobków nie tylko powinna ułatwić rodzicom znalezienie instytucji opieki nad dziećmi, ale również zwiększy czujność nas wszystkich na placówki działające nielegalnie - bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Mapa dostępna jest pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

 
Dofinansowanie Drukuj
piątek, 13 lipca 2018 07:09

 

Dofinansowanie zadania

„Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych

w roku szkolnym 2017/2018”

Zgodnie z umową dotacji Nr 114/2018/30/MN/zs/D zawartą 24 maja 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Knurów oraz zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach, w roku szkolnym 2017/2018 dofinansowanie na wyjazd śródroczny – tzw. zieloną szkołę, otrzymało 181 uczniów klas III szkół podstawowych na łączną kwotę 36 520,00 zł (z czego 156 uczniów otrzymało dofinansowanie w kwocie 170,00 zł, natomiast 25 dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z rodzin zastępczych, otrzymało dotację w kwocie 400,00 zł).


Realizacja zadania obejmowała okres od 7 maja 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. Za organizację i wykonanie zadania odpowiedzialni byli dyrektorzy oraz wychowawcy klas trzecich, natomiast obsługę finansową prowadziło Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.
W wyjazdach uczestniczyli uczniowie:

 • Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego w Knurowie,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,
 • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie.


Program profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej w trakcie wyjazdów na zielone szkoły zrealizowano między innymi poprzez zwiększenie odporności układu oddechowego, spożywanie posiłków bogatych w mikroelementy i witaminy, aktywny i bezpieczny wypoczynek, podniesienie świadomości na temat zdrowego trybu życia, wzrost poziomu ogólnej kondycji fizycznej oraz realizację programu edukacji ekologicznej. Uczniowie wyjeżdżali do miejscowości czystych ekologicznie, takich jak Darłówko, Łeba, Sarbinowo i Jastrzębia Góra, co zostało potwierdzone w opinii Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, odpowiednich ze względu na miejsce wyjazdu dzieci. Uatrakcyjnieniem pobytu uczniów w miejscowościach nadmorskich były organizowane wycieczki piesze oraz autokarowe, rejsy statkiem po Morzu Bałtyckim, spotkania przy ognisku, a także różnorodne konkursy z zakresu plastyki i muzyki.

 
DOPALACZE - WYPALACZE Drukuj
środa, 20 czerwca 2018 09:15

 
Informacja Drukuj
piątek, 25 maja 2018 10:11

 

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


Przeczytaj o tym, jak chronimy Twoje dane.


Administrator danych przetwarzanych w Miejskim Centrum Edukacji dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.

 

 


 
100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH KNUROWA Drukuj
czwartek, 19 kwietnia 2018 12:32


Nazwa placówki

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Miejskie Przedszkole nr 2

 1. Konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna”
 2. Uroczysta akademia dla dzieci z okazji Święta Niepodległości
 1. Wrzesień – listopad 2018 r.
 2. Listopad 2018 r.

Miejskie Przedszkole nr 3

 1. Konkurs słowno-muzyczny „Kto Ty jesteś”
 2. Konkurs plastyczny „Barwy Ojczyste”
 3. „Zasłużeni dla Kraju” – wycieczka w miejsca patriotyczne w naszym regionie
 4. „Piękna nasza Polska cała” poranek związany z obchodami Święta Niepodległości
 5. „Patriota to Ja” – przygotowanie kącika patriotycznego (wystawy) dla dzieci
 6. „O Popielu, co go myszy zjadły” – legenda
  w wykonaniu rodziców – aktorów
 7. „Sławni Polacy” – przybliżenie postaci I.J. Paderewskiego
 8. „Kocham Cię Polsko” – międzygrupowy teleturniej wiedzy o Polsce
 9. „Patriotyczne wspomnienia” – czytanie fragmentów literatury patriotycznej dla dzieci przez zaproszonych gości
 10. „Album Polaka-Przedszkolaka” – dokumentowanie działań patriotycznych w przedszkolu w formie prezentacji multimedialnej i albumu
 11. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Tęcza z MSP 4
 12. Polskie ABC – nauka i śpiewanie hymnów przedszkolaka, miasta i Polski
 1. Listopad 2018 r.
 2. Listopad 2018 r.
 3. Październik 2018 r.
 4. 9 listopad 2018 r.
 5. Wrzesień – listopad 2018 r.
 6. 30 – 31 październik 2018 r.
 7. Listopad 2018 r.
 8. 15 listopad 2018 r.
 9. Październik – listopad 2018 r.
 10. Wrzesień - listopad 2018 r.
 11. Październik - listopad 2018 r.
 12. Według kalendarza uroczystości


Miejskie Przedszkole nr 5

 1. Konkurs ,,Kto ty jesteś? Polak mały”
 2. Wykonanie gazetki poświęconej 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości
 3. Słuchanie, śpiewanie piosenek i pieśni o tematyce patriotycznej
 4. Zaznajomienie dzieci z symbolami narodowymi (godło Polski, barwy państwowe, hymn narodowy)
 5. Wykonanie wspólnej pracy plastycznej - tworzenie mapy Polski z dziecięcych rączek
 6. Wielki Test wiedzy o Polsce ( quiz z nagrodami)
 7. Zorganizowanie ,,Dnia barwy narodowej” (biało-czerwone stroje, wykonanie kotylionów i flag)
 1. kwiecień 2018 r.
 2. wrzesień 2018 r.
 3. maj 2018 r.
 4. październik 2018 r.
 5. czerwiec 2018 r.
 6. listopad 2018 r.
 7. listopad 2018 r.

Miejskie Przedszkole nr 7

 1. Konkurs „Polak mały”
 2. Wizyta w Izbie Tradycji w Knurowie
 3. „Polska droga do Niepodległej” – zajęcia dydaktyczne, w tym plastyczne i muzyczne    w każdej grupie
 4. „Polska Biało-Czerwona, Niepodległa” – uroczysta akademia dla wszystkich przedszkolaków
 5. Odwiedziny w przedszkolu przedstawicieli klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 2 w Knurowie
 6. Uczestnictwo przedszkolaków w miejskich imprezach organizowanych przez Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę czy inne placówki oświatowe: prelekcje, wystawy, konkursy

Wrzesień – listopad    2018 r.

Miejskie Przedszkole nr 12

 1. Konkurs plastyczny „Polska – moja Ojczyna”
 2. Konkurs literacki dla dzieci i rodziców – wiersz patriotyczny
 3. Wystawa zdjęć „Ocalić od zapomnienia”
 4. Tydzień Patriotyczny w MP 12: zajęcia plastyczne (wykonanie symboli narodowych), prezentacja multimedialna „Symbole narodowe”, złożenie kwiatów   i zapalenie zniczy na grobie Powstańców Śląskich, uroczysta akademia dla całej społeczności przedszkolnej
 1. Maj – listopad 2018 r.
 2. Wrzesień – listopad 2018 r.
 3. Październik – listopad 2018 r.
 4. 5 – 12 listopad 2018 r.

Miejskie Przedszkole nr 13

 1. Wykonanie gazetki w holu przedszkolnym upamiętniającej odzyskanie niepodległości
 2. Wystawa zdjęć w holu przedszkolnym z okresu odzyskania niepodległości
 3. „Kącik  Polaka – Przedszkolaka” – ekspozycje tematyczne w salach
 4. Wykonanie flagi, godła, kokard narodowych
 5. „Spacer wolności” – Marsz Niepodległości z flagą Polski wokół przedszkola
 6. „Bieg Niepodległości” dla całej społeczności przedszkola
 7. „Kwiaty dla bohaterów narodowych mamy, na grobach je składamy” – zapalenie zniczy na grobach Powstańców Śląskich, Nieznanego Żołnierza
 8. Wyjście do Izby Tradycji w Knurowie
 9. Grupowy przegląd piosenki patriotycznej
 10. Wspólne  tańce śląskie  na holu przedszkolnym - „Grozik”, „Diobołek”
 11. Legendy związane z początkami Państwa Polskiego: „O Lechu, Czechu i Rusie”, „Wars i Sawa”, „O smoku Wawelskim” i inne
 12. Konkurs plastyczno – fotograficzny dla rodziców „Piękno naszej miejscowości”
 13. Konkurs plastyczny – wykonanie ilustracji przez dzieci do wierszy wskazanych przez organizatora
 14. Bal dla Niepodległej – przebranie się w postacie historyczne, postacie z legend polskich
 15. Nauka piosenek „Rodzinny Kraj”, „Symbole Polski”, „Jestem Polką i Polakiem”
 16. „Kuchnia Polska” – przez cały tydzień patriotyczny
 17. Wieczór poezji i piosenki dla rodziców i dzieci
 18. „Dzień dla Niepodległej”  - uroczysta akademia i podsumowanie działań

Wrzesień – listopad 2018 r.

18.  9 listopada 2018 r.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1

 1. Zorganizowanie wystawy „Niepodległa”
 2. Uroczysta akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości
 3. Wycieczka do Łańcuta i Markowej klas V-VI – trudne losy Polaków i Żydów w okresie II wojny światowej
 4. Wycieczka klas VIII do Oświęcimia
 5. Konkurs plastyczny – „Kto Ty jesteś? Polak mały”
 6. Konkurs recytatorsko-wokalny „Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence”
 7. Konkurs na fotograficzną/filmową interpretację drogi lokalnej społeczności do niepodległości „Tak budziła się Polska w mojej miejscowości”

Maj – listopad 2018 r.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2

 1. Konkurs plastyczny „Historia polskiego godła”
 2. Przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów „Legendarne początki państwa polskiego. Dynastia Piastów”
 3. Spotkanie z Bractwem Rycerskim „KERIM”  -  przedstawienie „Józef Piłsudski – droga do wolności”
 4. Przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów „Bitwa pod Grunwaldem. Dynastia Jagiellonów”
 5. Konkurs „Wiersz o mojej Ojczyźnie”
 6. Wystawa „Rozbiory i walka o niepodległość”
 7. Konkurs plastyczny i wystawa pt.
  „Moja Polska”
 8. Uroczysta akademia poświęcona setnej rocznicy odzyskania niepodległości
 1. Styczeń 2018 r.
 2. Luty 2018 r.
 3. Kwiecień 2018 r.
 4. Maj 2018 r.
 5. Wrzesień 2018 r.
 6. Październik 2018 r.
 7. Listopad 2018 r.
 8. 9 listopad 2018 r.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 3

 1. Szkolny Bieg Niepodległości - las i boisko przy MSP3
 2. Szkolny Konkurs Wiedzy o Niepodległości dla klas V-VIII
 3. Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Piękna nasza Polska cała”
 4. Msza Święta, Uroczysta Akademia dla społeczności szkolnej, wydanie gazetki okolicznościowej
 1. Wrzesień 2018 r.
 2. Październik 2018 r.
 3. Październik 2018 r.
 4. Listopad 2018 r.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7

 1. Spotkania uczniów klas siódmych z bohaterami II wojny światowej.
 2. Wyjazd uczniów klas siódmych na warsztaty historyczne pt. „Codzienność w PRL”.
 3. Udział w konkursie recytatorsko – wokalnym „Polska w wierszu, pieśni i piosence”.
 4. Koncert muzyki polskiej.
 5. Udział w konkursie plastycznym dla dzieci przedszkolnych „Kto ty jesteś? Polak mały.”
 6. Wyjazd klasy siódmej do KWK „Wujek”
 7. „Polska to jest wielka rzecz” – szkolna wystawa okolicznościowa.
 8. Szkolny bieg niepodległości.
 9. Wyjazd klas ósmych do Oświęcimia.
 10. „Polska – moja Ojczyzna” – konkurs plastyczny.
 11. Koncert pieśni patriotycznych.
 12. Uroczysta akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 1. marzec 2018 r.
 2. marzec 2018 r.
 3. kwiecień 2018 r.
 4. kwiecień 2018 r.
 5. maj 2018 r.
 6. maj 2018 r.
 7. wrzesień 2018 r.
 8. wrzesień 2018 r.
 9. październik 2018 r.
 10. październik 2018 r.
 11. listopad 2018 r.
 12. listopad 2018 r.


Miejska Szkoła Podstawowa nr 9

 1. Organizacja międzyklasowego konkursu „Kocham Cię Polsko!” połączonego z  happeningiem na stworzenie wspólnej flagi połączonej z 20 jednakowych elementów przygotowanych przez klasy i Radę Pedagogiczną
 2. Organizacja Miejskiego Konkursu  „Wiersz na 100 lat Niepodległej”
 3. Organizacja Miejskiego Konkursu  na Pracę Plastyczną „100 lat Niepodległej”
 4. Żywa lekcja historii związana z odzyskaniem Niepodległości – przedstawienie teatralne
 5. Happening–uroczysty przemarsz uczniów i nauczycieli szkoły z transparentami tematycznie związanymi z Niepodległą, biało – czerwonymi kwiatami oraz orkiestrą grającą pieśni legionistów
 6. Uroczysta akademia z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości
 1. 30.04.2018 r.
 2. Rozstrzygnięcie  konkursu - czerwiec 2018 r.
 3. rozstrzygnięcie  konkursu -   czerwiec 2018 r.
 4. wrzesień/październik 2018 r.
 5. początek listopada   2018 r.
 6. 9 lub 10 listopada     2018 r.

 

 

11 listopada 2018 r. przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych (dzieci, uczniowie, poczty sztandarowe, nauczyciele, dyrektorzy) wezmą udział w uroczystej mszy św. i przemarszu ulicami miasta pod pomnik Powstańców Śląskich

przy ul. Dworcowej, gdzie zostaną złożone wiązanki kwiatów.

 
Plan pracy Drukuj
środa, 18 kwietnia 2018 13:57

 

Plan pracy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie wakacji w 2018 r.


Placówka

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie

1 – 31

Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie

1 – 31

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

1 – 31

Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie

1 – 10

25 – 31

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie

1 – 31

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie

1 – 31

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

1 – 31

 

Plan pracy publicznych przedszkoli w okresie VII-VIII 2018 r.


Placówka

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie

1 – 31

1 – 15

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie

1 – 31

-–

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

1 – 31

-–

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Ogana

-–

1 – 31

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Dąbrowskiego

1 – 31

-–

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

1 – 31

16 – 31

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie

1 – 31

1 – 15
 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 20